top of page

Op pad tijdens de geboorte

Thuis of in het ziekenhuis

Tijdens de zwangerschap voel je stilaan wat je nodig hebt om je kindje te ontvangen.

Wil je dat graag onder begeleiding in het ziekenhuis of in alle rust thuis? Beide zijn mogelijke opties.

 

Voor de thuisbevalling werken we samen met andere collega's zodat er voldoende ondersteuning is. Begeleiding bij een ziekenhuisbevalling vraagt  afstemming met de zorgverleners van het ziekenhuis.

 

We kijken samen wat jij/jullie nodig hebben, waar er overleg nodig is met andere zorgverleners en hoe je je hier op kan voorbereiden.

Voor een geboortebegeleiding vragen we om je zo vroeg mogelijk aan te melden.

  • Wens je een begeleiding bij een geboorte in het ziekenhuis, dan vragen we ten laatste tegen 34 weken aan te melden

  • Wens je een begeleiding bij een geboorte thuis, dan vragen we ten laatste tegen 30 weken aan te melden

Mijmer THUIS.jpg
Geboortebegeleiding thuis:

 

Bij een vlotte, normale zwangerschap kunnen we je begeleiden bij een thuisgeboorte. We starten dan liefst met een vroege begeleiding in je zwangerschap, zodat we tijd hebben om elkaar goed te leren kennen.

Het volgen van een workshop tijdens de zwangerschap is een meerwaarde.

Bij de voorbereiding op een thuisgeboorte plannen we een huisbezoek in rond 36 weken. Op dat moment overlopen we alles; de kraamtas wordt afgegeven, welk materiaal voorzie je best, is er opvang nodig voor oudere kindjes... Er wordt tijd gemaakt voor al jullie vragen en verwachtingen.

Bij een thuisgeboorte is een waterbevalling mogelijk. Deze optie wordt toegelicht en bekeken tijdens het huisbezoek.

Geboortebegeleiding in het geboortehuis:

 

Je kan op onze begeleiding beroep doen bij een bevalling in het geboortehuis. We werken daarvoor nauw samen met Geboortehuis - Huis van Rooi Geboortehuis – Huis van Rooi. Ook hier vragen we om zo vroeg mogelijk in de zwangerschap met een begeleiding bij ons te starten en is het belangrijk dat je zwangerschap vlot en fysiologisch verloopt.

Het volgen van een workshop tijdens de zwangerschap is een meerwaarde.

Je kan het geboortehuis tijdens je zwangerschap bezoeken, dan is er tijd om alles uitgebreid te overlopen, jullie verwachtingen te beluisteren en vragen te beantwoorden. Bij een geboorte in het geboortehuis is een waterbevalling mogelijk. Deze optie wordt toegelicht en bekeken tijdens het bezoek aan het geboortehuis.

mijmer_003.jpg
zwanger.jpg
Geboortebegeleiding in het ziekenhuis:

 

Indien je je het veiligst voelt in het ziekenhuis, of indien er een medische reden is waarom een thuisgeboorte geen optie is, kan je beroep doen op onze begeleiding in het ziekenhuis. Afhankelijk van jullie verwachtingen en medische achtergrond, kan de begeleiding van de arbeid thuis starten, waarna we op een goed moment samen naar het ziekenhuis vertrekken. Ook hier kan het aangewezen zijn om al vroeg in de zwangerschap een begeleiding bij ons te starten. Een workshop kan jullie helpen om je geboortepad voor te bereiden.

bottom of page