top of page
We werken op een holistische wijze met naast de medische opvolging een ruime aandacht voor een op een zorg. De individuele eigenheid en autonomie van de zwangere, haar partner en haar gezin staan centraal, samen met de autonomie van ons vroedvrouwenberoep en de samenwerking met andere zorgpartners.
Dit doen we samen met een netwerk van collega's:

Geboortepad Vroedvrouwenteam heeft het Good Practice Logo

good_practice.png
Geboortepad Vroedvrouwenteam ondertekende het
« charte pour les accouchements par sage femme autonome »

La naissance - Sages-femmes.be
Foto's

Al de foto's van deze website komen uit de praktijk en werden genomen door volgende fotografen:

bottom of page